V praktické rovině setkání poukázalo na mnohé oblasti, kde by byla žádoucí vzájemná komunikace, koordinace a podpora, ať již se jednalo o obecný, ale o to neméně důležitý předpoklad každé dobré spolupráce – dostupné a aktuální informace a vzájemná informovanost. Setkání bylo zajímavou příležitostí, která potvrdila vzájemnou ochotu spolupracovat. Bude však třeba sladit vzájemná očekávání a nastavit jasné priority pro nejbližší období. Prvním krokem k lepším zítřkům bylo krom setkání samotného také představení možné podoby webu města Pardubice v sekci Podnikatel a odpovídající mobilní aplikace, které mohou podnikatelé připomínkovat.

Setkání se krom organizátorů z P-PINK a zástupců podnikatelské obce účastnili zástupci Pardubického kraje, magistrátu města Pardubice, Poslanecké sněmovny PČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, CzechInvestu, KHK Pardubického kraje a dalších.

Autor: Richard Koubek