Vláda při schvalování státního rozpočtu rozhodla, že platy učitelů vzrostou příští rok o 10 procent. To je v rozporu se závazkem, který si vláda dala ve svém programovém prohlášení z roku 2018, aby v roce 2021 činil průměrný plat učitelů 150 procent úrovně z roku 2017. To odpovídá částce 45 tisíc korun měsíčně. Ministerstvo školství spočítalo, že ke splnění tohoto slibu je nutné, aby platy učitelů rostly každý rok o 15 procent.

„Svaz průmyslu podporuje splnění vládního slibu navýšit průměrný učitelský plat na 45 tisíc korun za měsíc. Vyzvali jsme proto spolu s Českomoravskou konfederací odborových svazů premiéra Andreje Babiše, aby vláda ve státním rozpočtu na rok 2020 přesunula do kapitoly ministerstva školství dodatečných 5 miliard korun. To zajistí meziroční navýšení platů o původně slibovaných 15 procent,“ vysvětluje viceprezidentka Svazu průmyslu Milena Jabůrková.

Česko se chce stát lídrem v digitální ekonomice a nových technologiích. Ty s sebou přinesou hluboké změny na trhu práce, na které je třeba obyvatele připravit. Klíčovou roli v tom hraje kvalitní školství, které má zajistit, aby absolventi škol byli připraveni na kvalitní uplatnění v dobrých pracovních pozicích nebo jako podnikatelé a na rychlé změny obsahu práce.

Samo ministerstvo školství letos zjistilo, že školám aktuálně chybí necelé dva tisíce učitelů. Do pěti let by se ale počet chybějících pedagogů měl zvednout až na 11 tisíc.

„V situaci, kdy školám chybí kvalitní učitelé, zvláště pak přírodovědných a odborných předmětů, je platový růst jediným reálným benefitem, který může do škol přivést nové učitele, ať už z fakult určených k jejich vzdělávání, tak i z praxe,“ cituje z dopisu viceprezidentka Svazu průmyslu Milena Jabůrková.

„Investice do vzdělávání, a zvláště do platů učitelů, vedle rozvoje infrastruktury a podpory vědy a výzkumu jsou jediné smysluplné rozvojové investice, které mohou v současné době vláda a parlamentní strany učinit,“ dodává Milena Jabůrková.

Svaz průmyslu spolu s ČMKOS vyzývají nejen vládu, ale také všechny parlamentní strany ke spolupráci. Jejím cílem musí být zlepšení českého vzdělávání a připravenosti žáků na významné změny v budoucnosti. Bez trvalé podpory učitelů a jejich odměňování to nepůjde.

Čtěte otevřený dopis předsedovi vlády.

Zdroj: www.spcr.cz