Poměr byl 71 ku 29. Zatímco celkově počet pracovních úrazů rok od roku klesá, těch smrtelných přibylo – bylo jich 125, což je o čtyři případy více než v roce 2010.

„Do statistik pracovní úrazovosti se loni promítl pokračující technický vývoj a kontroly inspektorů práce, kteří se na dodržování bezpečnosti zaměřují. Pokud na pracovišti najdou závady, mohou zaměstnavateli udělit pokutu. Loni dal Státní úřad inspekce práce 2 870 pokut ve výši 86,5 milionu korun,” citovala MfD Petra Mrkvičku z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a v textu uvedla, že všechny úrazy měly souhrnně za následek 2 593 000 kalendářních dnů pracovní neschopnosti, přičemž jeden zaměstnanec “marodil” průměrně 55 dní. Do práce tedy každý den nepřišlo 7 103 lidí.

Nejčastější příčinou úrazů byla špatná manipulace s materiály, břemeny a výrobky. Závažné pracovní úrazy byly hlášeny z budov, konstrukcí a povrchů nad úrovní země. Smrtelné nehody zase z dopravních prostředků. Ze studie také vyplývá, že nejrizikovější pracoviště jsou dlouhodobě ve stavebnictví. Jenže bezpečnost stavebních dělníků oproti zaměstnancům v jiných oblastech silně pokulhává. Priority zaměstnavatelů jsou jinde.

Velkou roli v tom, podle zjištění MfD, hraje bohužel tlak na cenu a efektivitu. Stavebnictví se potýká s problémy a firmy jsou nuceny stavět rychle a levně. S bezpečností práce si podle studie Výzkumného ústavu bezpečnosti práce nelámou hlavu ani zaměstnanci. Pracují bez potřebných ochranných pomůcek, podceňují riziko a nemají ze svého pracoviště dostatečný respekt.

Vychází z toho jediné – zaměstnavatelé by měli své lidi více hlídat. Pomohlo by prý i zpřísnění podmínek při vyplácení pojistek firmám s ohledem na školení zaměstnanců. Bezpečnostní experti navíc podle zjištění MfD podnikům radí, aby nošení ochranných prostředků propojily s osobním ohodnocením pracovníků: pokud nebudou dbát na své zdraví, nedostanou odměny. K úrazům nejčastěji dochází v Plzeňském a Jihočeském kraji a na Vysočině. V těchto krajích je totiž nejvyšší hustota nebezpečných odvětví – kromě stavebnictví je to ještě zemědělství, lesnictví, rybářství, pak doprava, skladování, zásobování vodou nebo činnost s odpady.

-pda-

Je dodržování předpisů o ochraně zdraví při práci a nošení ochranných pomůcek zbytečné?

Diskutujte pod tímto článkem nebo na Facebooku.