Všiml si toho online deník Aktuálně.cz, podle kterého může vést taková situace až k nechtěné změně místa. Firmy to vědí a tři čtvrtiny z nich se snaží utužit kolektiv pomocí teambuldingů nebo lepší komunikace. Aktuálně.cz použil výsledky průzkumu personální firmy LMC, které patří pracovní portál Jobs.cz.

Jak LMC zjistila, špatné vztahy na pracovišti přiměly k odchodu 83 procent dotázaných. Přesněji, 59 procent respondentů opustilo práci přímo kvůli svým kolegům nebo nadřízenému, zbytek to vzal v úvahu, když se rozhodoval, zda změnit práci nebo ne. V průzkumu odpovídalo celkem 1600 lidí.

Z dotazování mezi zaměstnavateli také vyplývá, že tři ze čtyř firem se o přátelské prostředí snaží. Tři čtvrtiny oslovených personalistů uvedli, že se zlepšení vztahů v kolektivu věnují. Sloužit k tomu mají například teambuildingy, semináře nebo pravidelná setkání. Podle expertů by se měli vztahy mezi lidmi v každodenním pracovním rytmu ještě více posilovat. Nadřízení by se měli svým zaměstnancům věnovat více osobně, častější by měly být například diskuse o konkrétních problémech. Že se o zlepšení vztahů mezi pracovníky vůbec nesnaží, odpovědělo 16 procent firem. Dalších 12 procent o posílení těchto aktivit teprve uvažuje, uvedl online deník Aktuálně.cz

-pda-