Přestože 66 % respondentů průzkumu uvedlo, že dopady koronavirové pandemie na jejich firmu byly minimální, ve výsledcích výzkumu jsme zachytili i některé varovné signály v oblasti vlivu Covidu na mzdy. Nejvíce uváděným dopadem v odměňování (22 % respondentů) bylo omezení vyplácení různých variabilních složek mezd, u 13,7 % respondentů došlo k plošnému a u 3,5 % k částečnému zmrazení růstu mezd/platů.

Zajímavá jsou také očekávání od roku 2021. V průzkumu 18 % respondentů uvedlo, že v letošním roce očekává plošné zmrazení mezd a platů, 4 % respondentů potom předpokládá, že mzdy/platy v důsledku COVID-19 porostou dále, ale pomaleji než doposud. U 11 % odpovědí jsme zaznamenali předpoklad, že v roce 2021 budou zaměstnavatelé přísněji přistupovat k hodnocení výkonových ukazatelů (KPI).

Aktuální data o stavu odměňování v Česku pomohou firmám i manažerům

„Výsledky našeho průzkumu jsou sice staré pouze pár měsíců, ale situace se stále vyvíjí. Koronavirová vládní opatření trvají a nezaměstnanost, naštěstí pomalu, ale roste. Věříme proto, že by firmám aktuální přehled o vlivu Covidu na odměňování pomohl k lepšímu plánování i nastavování mzdových systémů,“ říká Ing. Pavel Puff, obchodní ředitel společnosti TREXIMA. Nejnovější data mu dávají za pravdu. V lednu 2021 vzrostla průměrná míra nezaměstnanosti v Česku na 4,3 %. V meziročním srovnání se jedná o nárůst o 1,2 p.b.

Pro firmy, které chtějí svá rozhodnutí opírat o reálná data, proto nabízíme spolehlivý a jednoduchý nástroj ke srovnání výše mezd jednotlivých pozic ve firmě se stejnými pozicemi v rámci ČR a jednotlivých krajů. Mzdové srovnání nebo také mzdový benchmarking vám poskytne přesná data o aktuálních mzdách a platech v regionech, které si sami určíte. Data jsou aktuální, anonymní a přesná. Pracujeme s nejnovějšími statistikami o výši mezd a platů v České republice.

Zdroj: www.trexima.cz