Asi nejtradičnějším bonusem, který může využít prakticky každý plátce daně z příjmu fyzických osob (DPFO), je sleva na poplatníka. K výrazné úpravě došlo za Topolánkovy vlády v roce 2008. Zatímco ještě v roce 2007 jste mohli ročně ušetřit pouze 7200 korun ročně, v následujícím zdaňovacím období už šlo o částku 24 840 korun (tedy 2070 Kč měsíčně).

V současnosti je sazba stejná jako před osmi lety. Také výše daně z příjmu fyzických osob (DPFO) zůstává na patnácti procentech.

Jediný výrazný zásah do systému udělala v posledních letech vláda ODS, TOP 09 a VV (Lidem), která zrušila zmíněné zvýhodnění pro pracující důchodce. Proti se ovšem na základě stížností seniorů postavil Ústavní soud, a tak jej od roku 2014 opět mohou využívat v plné výši i lidé v důchodovém věku.

Pro drobné živnostníky tato sleva v kombinaci s daňovým paušálem často znamená, že na dani z příjmu nezaplatí ani korunu. Příkladem může být bezdětný a svobodný řemeslník, který za rok 2015 vydělal 500 tisíc korun. Při uplatnění paušálu ve výši 80 procent, je jeho daňový základ, ze kterého vypočítá DPFO, 100 tisíc a roční daň bez slevy 15 tisíc. Po uplatnění slevy na poplatníka 24 840 Kč tak neodvede do státní kasy ani korunu.

Zároveň dodejme, že tento bonus – na rozdíl od slevy na dítě či vyživovaného manžela/manželku – lze vyžít bez ohledu na to, zda si vedete daňovou evidenci nebo uplatňujete výdaje paušálem.

Kromě zmíněné slevy na poplatníka uplatňují živnostníci nejčastěji slevy na manžela/manželku a na dítě. Sleva na druhého z manželů (vyživovaného) je opět ve výši 24 840 korun ročně. V případě, že jde o držitele průkazu ZTP/P – tedy se zdravotním postižením – může si partner z daní odečíst částku dvojnásobnou: 49 680 korun ročně, tedy 4140 korun měsíčně.

Partner bez příjmů?

V zákoně se dočtete, že slevu uplatňujete na „manžela/manželku bez příjmu“. To ovšem neznamená, že je pro OSVČ aktuální pouze v případě, že jejich životní partner nemá absolutně žádný zdroj příjmů.

Pokud váš partner pobírá dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče či pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a sociální služby, ale také státní příspěvky na penzijní připojištění či stavební spoření, slevu na manžela/manželku samozřejmě uplatnit můžete.

Ve stejné skupině jsou pak ještě stipendia pro studenty nebo takzvané „příjmy plynoucí z péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách“. Pro úplnost dodejme, že podpora v nezaměstnanosti do této skupiny nepatří. Jinými slovy: Ti, jejichž manžel či manželka pobírají podporu, na zmíněnou výhodu nárok nemají.

Na slevy na dani z příjmu mají konečně nárok i sami držitelé průkazu ZTP-P, nebo ti, kdo pobírají částečný nebo úplný invalidní důchod (viz tabulku níže).

Zvýhodněním, jež prochází nejčastějšími změnami, je sleva na dítě. Od letošního roku může jeden z rodičů uplatnit slevu ve výši 1117 korun měsíčně na jednoho potomka, 1317 korun na druhé a 1417 korun měsíčně na třetí a každé další dítě. Částky jsou opět dvojnásobné, pokud je váš potomek držitelem průkazu ZTP-P. Vláda navíc plánuje další navyšování těchto částek.

Sleva ovšem zajímá pouze ty, kteří nevyužívají paušální výdaje. Pokud se při výpočtu daně dostane poplatník do záporných čísel, tj. bonus je vyšší než vypočtená DPFO, má dokonce od státu nárok na přeplatek.

Daňová správa ještě příležitostně nabízí plátcům časově omezená zvýhodnění, které mají být úlevou například pro ty, jež postihla živelní pohroma. V přiznáních na rok 2014 se to týkalo podnikatelů, zasažených katastrofální povodní z června 2013. Ti měli nárok na „prominutí úhrady daně z důvodu mimořádné události“.

Slevy u daně z příjmu fyzických osob
Slevy za zdaňovací období 2015 ročně měsíčně
Na poplatníka 24 840 Kč 2070 Kč
Na druhého z manželů bez příjmů 24 840 Kč 2070 Kč
Na druhého z manželů bez příjmů – držitele ZTP/P 49 680 Kč 4140Kč
Invalidní důchod prvního a druhého stupně 2520 Kč 210 Kč
Invalidní důchod třetího stupně 5040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1345 Kč
Student 4020 Kč 335 Kč

Slevy u dalších daní

Také podnikatelé, kteří využívají pro svoje podnikání osobní či nákladní auta a odvádějí tedy povinně daň silniční, mohou využít jistých úlev. Zajímavá je pro ně především sleva v závislosti na stáří aut.

U aut registrovaných později než v roce 2007 (tedy nejpozději devět let před posledním zdaňovacím obdobím) se podle paragrafu 6 odstavec 6 zákona o silniční dani od data jejich první registrace daň snižuje o 48 % po dobu prvních 36 kalendářních měsíců (tedy tří let), o 40 procent v dalších (případných) třech letech a konečně o 25 procent za poslední tři roky.

Nárok na příslušné snížení sazby daně začíná kalendářním měsícem první registrace vozidla a končí u stejného vozidla po devíti letech. Pokud dojde ke změně provozovatele vozidla, snížení může uplatnit nový provozovatel, a to nejdříve v kalendářním měsíci, kdy došlo k zápisu změny provozovatele v technickém průkazu,“ upozorňují zástupci daňové správy. O dalších zvýhodněních si přečtěte v textu o dani silniční.

U daně z nemovitých věcí jsou sazby odlišné v závislosti na tom, kde se daný byt, dům či pozemek nacházejí. Dílčí základ daně se totiž násobí koeficienty podle velikosti obce a také tzv. místními koeficienty, o nichž si rozhodují samotné obce. Řada nemovitých věcí je od daně osvobozena a pro různé nemovitosti platí různé sazby daně. Více opět v textu o dani z nemovitých věcí na BusinessInfo.czDaň z příjmů právnických osob je možné snížit o slevu, kterou je částka maximálně 18 000 Kč ročně za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Ještě vyšší částku, až 60 000 korun, lze ušetřit za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Více opět v zákoně o dani z příjmu.

Systém zvýhodnění a odpočtů u daně z přidané hodnoty je natolik složitý, že doporučujeme prostudovat paragrafy 36 – 79 zákona o DPH, případně se poradit s odborníkem.

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-