V průzkumu byli porovnáváni absolventi středních odborných škol, kteří svá studia zakončili výučním listem, s těmi, kteří si odnesli maturitní vysvědčení. Ze zjištění NÚV vyplývá, že práci mimo vystudovaný obor nachází v tuzemsku poměrně vysoké procento absolventů, konkrétně se to týká přibližně 39 % dotázaných absolventů s výučním listem a 51 % absolventů s maturitou. Obě skupiny studentů přitom ke konci svých studií projevily velký zájem na tom zůstat v oboru, který momentálně studují. Vyjádřily se tak více jak dvě třetiny dotázaných studentů.

Realita však jejich přáním příliš neodpovídala. Ve svém oboru nakonec našlo práci 45 % vyučených a pouze 35 % maturantů, tato čísla se nijak výrazně neproměnila ani po tříletém odstupu od ukončení studia. Nejčastějším důvodem opuštění studovaného oboru je u obou skupin prostý fakt, že se jim v něm nepodařilo sehnat práci. To se týkalo zejména maturantů, vyučených o něco méně.

Dalšími nejčastějšími důvody jsou v případě vyučených nízký plat v oboru či ztráta zájmu o daný obor. Oproti tomu u maturantů hrají ostatní důvody mnohem menší roli, jednoznačně tak u nich dominuje problém získat zaměstnání v oboru.

„Zatímco v předcházejících obdobích hrály důležitou roli důvody na straně absolventa – tedy nezájem o práci v oboru, případně snaha najít si atraktivnější a lépe placené pracovní uplatnění – v současnosti se častěji jedná o odchody vynucené nedostatkem pracovních příležitostí v oboru,” píše autorka studie Jana Trhlíková.

S úspěchem v nalezení práce v oboru také souvisí spokojenost absolventa se svým zaměstnáním. Ti, kteří uspěli a práci ve svém oboru studia našli, tak s ní byli oproti svým méně úspěšným kolegům častěji spokojení.

Průzkum, jehož se zúčastnilo 1325 respondentů, kteří ukončili střední školu ve školním roce 2008/2009, kromě toho také ukázal, že rostoucí potřeba schopnosti využívat takzvaných soft skills (měkkých dovedností) zasahuje nejen manažerské, ale rovněž také právě učební obory. Vyučení absolventi totiž podle svých odpovědí potřebovali ve svém prvním zaměstnání nejčastěji schopnosti typu týmové práce (86 %), řešení problémů (76 %) a s tím vším také blízce související komunikační dovednosti (78 %).

Pracujete v oboru, který jste vystudovali?

Řekněte nám to pod tímto článkem nebo na Facebooku.