Sociální dialog

Vysvětlení pojmu Sektorová dohoda

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Vysvětlení pojmu Sektorová dohoda

Trh práce ČR na jedné straně hlásí vysokou míru nezaměstnanosti a na straně druhé si zaměstnavatelé stále stěžují na nedostatek kvalifikovaných zájemců o práci. Sociální partneři si proto kladou za cíl napomoci všemi dostupnými prostředky a modely k nalezení efektivního a dlouhodobého řešení disproporcí na trhu práce. Za velmi důležitý nástroj považují právě sektorové dohody.

Sektorová dohoda je "gentlemanská dohoda" mezi zúčastněnými aktéry. Není právně vymahatelná, její plnění je otázkou osobní odpovědnosti a skutečných zájmů zúčastněných stran. Sektorová dohoda představuje novou formy spolupráce všech dotčených stran při řešení bariér v rozvoji lidských zdrojů a disproporcí trhu práce. Je platformou, která by měla kdykoli umět pružně řešit aktuální problémy v dané oblasti nejen na regionální, ale i na národní úrovni. 

Hlavním cílem sektorových dohod je nalezení efektivního řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice, a to prostřednictvím rozvoje a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli, zaměstnanci, vzdělavateli a veřejnou správou. Konkrétně se jedná o tvorbu a uzavření sektorových dohod, které se zaměří na řešení vytipovaných konkrétních problémů. Na sektorových dohodách se podílejí všichni relevantní partneři, kteří vyjádří svoji vůli problémy nejen pojmenovat, ale napomoci svým dílem k jejich řešení. Sektorové dohody jsou písemnou politicko-společenskou úmluvou mezi vedoucími představiteli partnerů, doplněné úmluvou realizátorů konkrétních opatření.

Sektorové dohody pomáhají řešit rychle a účinně nedostatky na trhu práce, o kterých se již léta jen mluví. Smyslem všech sektorových dohod, na jejichž tvorbě nyní začínají jednotlivé týmy intenzivně pracovat, je využít již jednou úspěšně odpilotovaný jedinečný nástroj k řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Právě zapojením všech aktérů sociálního dialogu bude dosaženo vyrovnaného stavu, kdy budou školy opouštět absolventi bez okamžité potřeby dalšího proškolování, zaměstnavatelé získají kvalifikované zaměstnance, počet nezaměstnaných se sníží a česká ekonomika poroste. Už totiž není čas čekat na to, že se nepříznivá situace na trhu práce vyřeší sama.

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?