Poslanci dnes v rámci novely zákona o státní sociální podpoře schválili navýšení rodičovského příspěvku. Ten se rodičům dětí narozených od 1. ledna 2024 navýší o 50 tisíc korun, tedy z původních 300 tisíc na 350 tisíc. Zároveň bude jeho čerpání zkráceno ze čtyř let na tři roky. MPSV tak pokračuje v podpoře rodin s malými dětmi. Od letošního srpna navíc lidé mohou o rodičovský příspěvek požádat pohodlně on-line. Novela zároveň zjednodušuje komunikaci s Úřadem práce ČR.


„Jsem opravdu rád, že se nám podařilo prosadit navýšení rodičovského příspěvku, který výrazně pomůže rodinám s malými dětmi. Jedná se o období plné radostí, ale i výzev, ve kterých je důležité rodiny aktivně podpořit a pomoci jim s náklady na péči o dítě. Snažíme se rodičům umožnit i co největší flexibilitu v tom, jak rychle budou rodičovský příspěvek čerpat, kdy se chtějí vracet do práce nebo jak chtějí kombinovat částečné úvazky,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Zpravidla se začíná rodičovský příspěvek čerpat po peněžité pomoci v mateřství. Většinou se jedná o šestý měsíc věku dítěte. Nezáleží na příjmu domácnosti ani na tom, jestli čerpá matka nebo otec dítěte. Měsíční výši si volí rodič sám, její maximum závisí na předchozích příjmech. Rodič, který předtím nedosáhl na peněžitou pomoc v mateřství nebo měl malé příjmy (typicky podnikatelky, studentky nebo nezaměstnané), může čerpat maximálně 13 tisíc korun měsíčně. Ostatní mohou zvolit měsíční výši příspěvku libovolně.

Žádost o rodičovský příspěvek je od srpna 2023 dostupná plně on-line v Klientské zóně JENDA, kde je s pomocí intuitivního dynamického průvodce možné si podat novou žádost nebo každé tři měsíce změnit výši pobíraného rodičovského příspěvku. „Zcela digitální žádost využila od jeho spuštění více než polovina rodičů. Potvrzuje se tak, že MPSV je lídrem v digitalizaci státní správy a stále se posouváme dopředu,“ dodal ministr Jurečka.

Jednodušší komunikace s úřady práce

Novela zákona o státní sociální podpoře také přináší jednoduší komunikaci s ÚP ČR. V rámci žádosti o příspěvek na bydlení klienti například nově nebudou muset dokládat své náklady na energie. Úřady si je zjistí sami od dodavatelů.

„Tyto změny výrazně sníží administrativu, a tedy uleví zaměstnancům Úřadu práce. Při žádostech o dávky nově zároveň lidé nebudou muset dodávat ani potvrzení od školy o nezaopatřenosti dětí. Tyto informace získáme z registru zdravotního pojištění. Propojíme tak jednotlivé databáze a nebudeme po lidech chtít dokládat něco, co si umíme zjistit sami,“ přiblížil ministr Jurečka.

Další novinkou je i rychlejší zjišťování majetku žadatele o dávky pomoci v hmotné nouzi. Pro jejich získání je již nyní nutné prokázat, že daný člověk využil veškeré dostupné prostředky pro zlepšení své situace a čerpání dávek je odůvodněné. Podle novely budou nově přímo banky úřadům práce poskytovat údaje o existenci účtů svých klientů. „Nejedná se ale o prolomení bankovního tajemství, ale o prověření účtů se souhlasem žadatele. To opět umožní proces posouzení žádosti zrychlit a zautomatizovat,“ dodal ministr.

Zdroj: www.mpsv.cz