Nejmenší šance na uplatnění mají uchazeči, kteří uváděli, že mají ukončené jen základní vzdělání.

V průměru si životopis uchazeče s doktorandským titulem prohlédne 15,7 zaměstnavatele, s vysokoškolským vzděláním druhého stupně 15,1 zaměstnavatele, který hledá nového zaměstnance. Pokud si práci hledá člověk se středoškolským vzděláním, na jeho životopis klikne sedm zaměstnavatelů. Lidé s nižším vzděláním mají ještě menší naději získat místo.

Lepší šance na uplatnění mají na trhu lidé, kteří již mají praxi. Člověk, který ve svém životopisu uvede, že je čerstvým absolventem, zaujme méně zaměstnavatelů. Životopisy lidí s vysokoškolským vzděláním alespoň prvního stupně si prohlédne 12,1 zaměstnavatele, životopisy absolventů po vysoké škole 11,4.

Mezi absolventy vysokých škol mají největší zájem firmy o lidi, kteří chtějí pracovat v informačních technologiích. Jde o jedinou kategorii, která je v počtu prohlížení životopisů vysoce nadprůměrná. Druhou nejvíc atraktivní kategorií pro zaměstnavatele je elektrotechnika a energetika. Následují strojírenství, automobilový průmysl a management.

-pda-