Druhá část se věnovala aktuálním národním úpravám legislativy pro vysílání řidičů mezi členskými státy EU (Německo, Francie, Italie, Rakousko) a sdílenívlastních zkušeností zúčastněných firem. Ukázalo se, že firmy nemají jednotné nebo veškeré potřebné informace pro tyto úpravy. V návaznosti na tyto skutečnosti, byly firmy seznámeny s potřebnými informacemi a byly jim představeny internetové stránky a portály, kde veškeré potřebné informace pro jednotlivé státy mohou dohledat.

V rámci kulatého stolu došlo k seznámení účastníků s Regionální sektorovou dohodou pro Středočeský kraj v oblasti autodopravy a opravy velkých vozů.

-lhe-