Firmy se také potýkají s nedostatkem odborníků a vedoucích pracovníků. Vyplývá to z výsledků studie, kterou zpracovala Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) společně s poradenskou společností Kienbaum Management Consultants.

“Výsledky průzkumu potvrzují, že zaměstnanci s kvalitním vzděláním jsou lépe odměňováni. Kromě toho platové rozdíly souvisí s pozicí zaměstnance, jeho výkonem a dalšími externími faktory,” citovala závěry z analýzy ČNOPK Česká televize. Zpráva uvádí, že nejlépe odměňováni jsou zaměstnanci a management podniků v energetice a surovinovém odvětví, následují zaměstnanci v pojišťovacím a bankovním sektoru. Do průzkumu byla zahrnuta mzdová data zhruba 17 400 zaměstnanců z 63 podniků nejrůznější velikosti, působících v různých ekonomických odvětvích a regionech v České republice.

Většina oborů v ekonomice vloni nárůst platů zaznamenala, nejvíce však segment IT. Mzdy nerostly v zákaznickém servisu. Ve většině oborů také otevíraly firmy nové pozice pro absolventy vysokých škol, kteří při škole měli praxi. Velký vliv na výši platu má podle studie rovněž místo podnikání firmy. Zatímco v Praze jsou mzdy ve srovnání s celorepublikovým průměrem o 30 procent vyšší, zaměstnanci a vedoucí pracovníci v jižních Čechách naopak vydělávají téměř o 30 procent méně, než činí průměr.

Z průzkumu dále vyplývá, že více než polovina oslovených firem označila úroveň vzdělání již zaměstnaných pracovníků jako uspokojivou, 32 procent z nich ji dokonce ohodnotilo nejvyšší možnou známkou. Už méně pozitivní je však přetrvávající nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Většina firem (57 procent) hodnotí jejich dostupnost na trhu práce jako nedostatečnou. V podnicích nejvíce chybí kvalifikovaní dělníci.

-red-