Debata již od začátku plynula ve svižném tempu, které nastolil svou úvodní řečí hejtman MSK Ivo Vondrák. Ten připomněl, že nad záměrem pilotáže se se zástupci Svazu sešel poprvé ihned po svém zvolení. „Stále to vnímám jako jednu z priorit, budeme potřebovat šikovné lidi a musíme do obdobných projektů zapojit více malých a středních podniků“.

Ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT Petr Bannert trochu brzdil optimismus regionálních účastníků setkání: „Ne ve všech regionech tento projekt a snahy o ukotvení duálu přijímají dobře“. Této tezi,jejíž pravdivost, kterou si i na základě našich cest po regionech uvědomujeme, jsme ponovali tím, že nám jde o standardizaci spolupráce škol a firem, aby systém nebyl roztříštěn. Poznámku ředitele Bannerta potvrdil i náměstek MPO Eduard Muřický, který podtkl, že si do Ostravy přjel pro podporu, co s duálem dál. „Potřebujeme vizi. Kenendy na začátku svého mandátu řekl, že na konci dekády bude Američan na měsíci a na konci dekády tam byli. Pokud si řekneme, že duál chceme, tak za tím musíme jít“, reagoval na hlasy z ministerstev viceprezident Svazu Jan Rafaj.

Po úvodních vystoupeních nastala prezentace samotné evaluace. Ta byla založena také na řízených pohovorech s účastníky, ze kterých byplynulo několik zajímavých informací: nejmenší váhu při výběru střední školy žáci přikládali informací ze základní školy. Je tedy nutno pracovat se systémem kariérního poradentství. Pozitivním výstupem je určitě i skutečnost, že ti absolventi programu, kteří nechtějí nadále studovat, chtějí zůstat v obrou a nejlépe u své firmy. A velmi dobrý výstupem je také hodnocení firemních instruktorů, kteří se žákům věnovali i nad rámec řemesla a stali se jim tak skutečnými mentory.

V následující diskusi se otevřela opět otázka zapojení MSP. Regionální manažer Svazu Petr Holica sdílel své zkušenosti ze Zlínského kraje, kde dotazy na možnosti zapojení MSP provázejí každou prezentaci duálu. Tomáš Führer, ředitel Střední školy elektrotechnické v Ostravě, zdůraznil, že MSP potřebují podpřit systémově a jejich zapojení by mělo být koordinováno organizacemi zaměstnavatelů a podnikatelů. „Vidím to z praxe, kdy si MSP vzpomenou v listopadu, že chtějí učně a ikdyž bychom jim je rádi dali, už jsou dávno jinde“, řekl Tomáš Führer.
Účastníci se závěrem shodli, že projekt má smysl a chtějí pokračovat v prohlubování spolupráce firem a škol.

Autor: P. Holica