Hlavní zjištění OECD

OECD odhaduje, že nezaměstnanost ve většině členských zemí zůstane v příštím roce nad svou předkrizovou úrovní. Mezi jednotlivými zeměmi se výhled zaměstnanosti na rok 2015 liší (např. Eurozóně předpovídá OECD snížení nezaměstnanosti na 11,2 %, České republice na 6,6 % a Rakousku a Německu pod 5 %). V současnosti je v zemích OECD bez práce cca 45 miliónů lidí, což je o 12,1 miliónu více oproti stavu před krizí.

Růst reálných mezd se zastavil už v roce 2009. V řadě zemí OECD se mzdy snížily v průměru o 2-5 % (V České republice poklesly mzdy v roce 2013 o 3,3 %, a to zejména u nízkopříjmových pracujících.). Zpráva varuje, že nižší růst reálných mezd, a v některých případech až jejich ořezání, vhání nízkopříjmové pracující do těžké životní situace. OECD doporučuje další úpravy mezd nesoustředit jen na osoby s nízkými příjmy. Mandatorní minimální mzda a zaměstnanecké benefity mohou pomoci vytvořit základ pro mzdy nízkopříjmových pracujících.

„Zatímco snižování mezd pomohlo zemím s vysokými deficity udržet pracovní místa a vrátit jim konkurenceschopnost, jejich další snižování může být kontraproduktivní, nevytvoří pracovní místa, ani nepovzbudí růst. Vlády celého světa se musí zaměřit na posilování hospodářského růstu, a nejefektivnější cestou je zvýšit hospodářskou soutěž na trzích výrobků a služeb prostřednictvím strukturálních reforem. To oživí investice, podpoří produktivitu, vznik pracovních míst a výdělky a zvýší blahobyt,“ prohlásil Angel Gurría, generální tajemník OECD.  

Dlouhodobá nezaměstnanost patrně dosáhla svého vrcholu, ale zůstává hlavní obavou i nadále. V 1. čtvrtletí 2014 bylo 12 měsíců i déle nezaměstnáno více jak 16 miliónů lidí (tj. více jak jeden ze tří nezaměstnaných), což v nejpostiženějších zemích jižní Evropy vede k nárůstu strukturální nezaměstnanosti. V České republice bylo v ČR nezaměstnaných 44,9 % všech nezaměstnaných, ve věku 15 – 24 let 33,3 %. Při návratu do zaměstnání by dlouhodobě nezaměstnaným měla být nabídnuta na míru šitá pomoc při hledání zaměstnání a školící programy.

Zpráva zdůrazňuje, že důležitou dimenzí kvality zaměstnání je stálost pracovních smluv. Snahy by se měly zaměřit na odstranění propastných rozdílů v ochraně pracovních míst mezi trvalými pracovními poměry a smlouvami na dobu určitou, které se neukazují být automatickou cestou k trvalému pracovnímu poměru.

Řada zemí zahájila reformy v oblasti zaměstnanosti, ale jejich první výsledky se dostaví se zpožděním. Ostatní země by je měly následovat.

Výhled zaměstnanosti OECD 2014 (AJ)

-lhe-