Novela je nyní v připomínkovém řízení, a pokud projde parlamentem, vstoupí v platnost příští rok. První ohlasy ale říkají, že lidé zřejmě po novele dostanou od zaměstnavatele méně než v současnosti.

Zaměstnanci, kteří budou při svém odchodu ze zaměstnání pracovat méně než jeden rok, dostanou odstupné ve výši jednoho měsíčního platu. Pokud ve svém zaměstnání setrvají méně než dva roky, budou mít nárok na dva měsíční průměrné výdělky. Na trojnásobek platu budou mít nárok v případě, že budou u svého zaměstnavatele pracovat aspoň dva roky. V současnosti má zaměstnanec, který není ve zkušební lhůtě, nárok na trojnásobek platu automaticky.

Výpovědi po novu

Nové budou i podmínky pro výpověď – zaměstnavatel novelou může dát zaměstnanci výpověď pro porušení léčebného režimu v době nemoci. Konkrétně tehdy, nebude-li se v době prvních 21 kalendářních dnů zdržovat v určeném místě pobytu a dodržovat dobu povolených vycházek.

Změní se také podmínky, za kterých bude moci zaměstnavatel dát lidem výpověď pro porušení pracovních povinností. Server Aktuálně.cz uvedl, že výpověď tak můžou dostat lidé, kteří nedosahují uspokojivých pracovních výsledků, v podstatě již druhý den po nástupu do práce. Stačí, když je zaměstnavatel předem písemně upozorní na možnost výpovědi. Nemusí už je tedy vyzývat k odstranění nedostatků ani čekat, zda se zaměstnanec “polepší”. Výpověď nebo okamžité porušení pracovního poměru již také nebude muset projednávat s odborovou organizací.

Novela zavádí i změnu v podobě prodloužení zkušební lhůty pro vedoucí pracovníky. Ta by s nimi mohla být sjednána až na šest měsíců namísto současných tří. Novinkou je také omezení u pracovních poměrů na dobu určitou. Zkušební doba u nich může trvat maximálně polovinu sjednané doby. Bude-li tak uzavřen například pracovní poměr na čtyři měsíce, nesmí zkušební doba přesáhnout dva měsíce.

Rozsah dohody o provedení práce se zvyšuje

Další změnou v zákoníku práce je prodloužení maximálního rozsahu dohody o provedení práce ze 150 na 300 hodin za jeden kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. Pracovní smlouvy na dobu určitou bude možné i nadále uzavírat na dva roky. Nově je však v této době bude možné mezi firmou a zaměstnancem uzavírat pouze dvakrát.

Sjednotit se mají podmínky pro zaměstnance, kteří mají rovnoměrně a nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. Maximální délka směny by měla být v budoucnu vždy 12 hodin. Novela umožní dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Podmínkou je souhlas zaměstnance a to, že podmínky přiděleného zaměstnance nesmí být horší než pracovní podmínky srovnatelných zaměstnanců uživatele. Další podmínkou je, že přidělení musí být bezplatné a přidělený zaměstnanec musí být předtím v pracovním poměru alespoň šest měsíců.

Úpravou projdou takzvané konkurenční doložky, tedy závazek zaměstnance, že nebude po skončení zaměstnání v oboru za určitých podmínek po určitou dobu pracovat. V současnosti tato doba nesmí přesáhnout rok, podle nové úpravy by to nemělo být dva roky. Sníží se i minimální výše finančního odškodnění za sníženou možnost uplatnění. Zatímco nyní bývalý zaměstnavatel dostane za každý měsíc celý průměrný měsíční plat, v budoucnu by to měla být jen polovina. Zvýší se ovšem ochrana zaměstnance před přílišnou tvrdostí konkurenčních doložek.

-red-