Na svých webových stránkách vydavatelé uvedli, že proto vyzvali vládu, ministerstvo financí i politické strany, aby zvážily při sjednocení DPH výjimku u deníků a časopisů. Argumentem je prý to, že prodej tisku je ve většině zemí Evropské unie zařazen do snížené sazby DPH nebo pro něj v některých zemích platí dokonce sazba nulová. Vydavatelé novin a časopisů se obávají, že sjednocení sazeb DPH, které se od podzimu letošního roku v ČR chystá, povede při současné ekonomické situaci jen k nárůstu cen tisku, což s vysokou pravděpodobností negativně ovlivní prodeje a celkovou dostupnost periodik pro veřejnost.

Vydavatelé si stěžují na to, že zavedení vyšší sazby DPH zhorší postavení tisku na trhu, protože například televize, rozhlas či větší část obsahu na internetu se uživatelům poskytuje zdarma.

-pda-