Podle závěrů analýzy, kterou zveřejnila agentura ČTK, může být jedním z důvodů poklesu změny v nárocích na podporu v nezaměstnanosti, které platí od ledna 2011. Lidé mají totiž nárok na podporu v nezaměstnanosti až poté, co uplyne doba, která odpovídá výši odstupného. Pokud navíc člověk nově ukončí zaměstnání vlastní výpovědí nebo dohodou se zaměstnavatelem, pobírá podporu pět až 11 měsíců ve výši 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Jinak začíná výše podpory na 65 procentech.

MPSV přidává další vysvětlení: Čerpání finančních prostředků ovlivňuje celkový počet nově zaevidovaných uchazečů o zaměstnání, počet a podíl uchazečů o zaměstnání s podporu v nezaměstnanosti a průměrná výše podpory v nezaměstnanosti. Průměrná výše podpory se přitom meziročně snížila. Ke konci března dosahovala 5476 korun, což je meziročně o 153 korun méně.

V prvním čtvrtletí 2011 se na úřadech práce nově zaevidovalo 202 700 lidí. Počet těch, kteří ukončili zaměstnání sami bez vážného důvodu nebo dohodou se zaměstnavatelem bez vážného důvodu, bylo v únoru zhruba 1300 a v březnu 1100.

-pda-