Úspěšný je z našeho pohledu každý projekt, který se podařilo uskutečnit, proplatit a v provozu funguje dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o poskytnutí dotace,“ uvedla ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Kateřina Dostálová.

Z ROP Moravskoslezsko bylo od roku 2007 podpořeno více než 850 projektů dotací přes 18 miliard

Nelehko se nejúspěšnější projekty vybíraly tematickým operačním programům, které mají v gesci jednotlivé ministerské rezorty.

V OP Lidské zdroje a zaměstnanost, který spadá pod rezort práce a sociálních věcí, proto poukazují na ty projekty, které ilustrují hlavní témata a přínosy celého programu.

Podle Miluše Trefancová z tiskového oddělení rezortu se jedná o projekt MPSV „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“ určený zejména osobám, které kvůli nejrůznějším znevýhodněním obtížně hledají pracovní uplatnění.

Dalším příkladem je podle ní i projekt „Second hand SECOND HELP“ plzeňské o.p.s. Možnosti tu jsou, v němž šlo o založení a rozběh nové provozovny poskytující pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením, zejména s mentálním handicapem.

V neposlední řadě pak Trefancová zmiňuje projekt Justiční akademie nazvaný Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti rekodifikace soukromého práva.

Jelikož OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (spadající pod ministerstvo školství; pozn. red.) čítá téměř deset tisíc projektů, je velmi obtížné vybrat ty nejúspěšnější. Nicméně za úspěšné můžeme považovat projekty, které na prostředky dosáhly pod výzvami EU peníze školám a EU peníze středním školám,“ řekla EurActivu náměstkyně ministra pro řízení operačních programů Petra Bartáková s tím, že se to týkalo všech základních a středních škol mimo hlavní město Prahu.

V případě druhého programu v gesci rezortu školství OP Výzkum a vývoj pro inovace je většina projektů zatím v realizační fázi, a proto je podle Bartákové poměrně obtížné vyhodnocovat jejich úspěšnost.

Pokud je ale třeba vybrat, pak za zmínku určitě stojí Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec nebo velký projekt CEITEC – Středoevropský technologický institut,“ dodává.

Jak hodnotíte projekty financované z evropských fondů?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.