Pro plných 82 procent lidí je motivací pro vzdělávání pocit uspokojení a naplnění vlastního zájmu, přičemž více než polovina lidí využívá nabyté znalosti i mimo zaměstnání.

Tato zjištění přinesl průzkum portálu Jobs.cz v české populaci ve věku 15–59 let.

Jen 41 % z těch, kdo nějaký kurz nebo školení v uplynulém roce absolvovali, mělo účast přímo nařízenou zaměstnavatelem. Vlastní zájem o další vzdělávání tedy převažuje. Tomu odpovídá i fakt, že 45 % všech respondentů označilo jako důležitou nebo velmi důležitou případnou možnost s pomocí získaných znalostí odstartovat novou kariéru. Za velmi důležité toto očekávání označilo 17 % odpovědí z Prahy a plných 27 % z Moravy.

Výsledky mají svá regionální specifika i v dalších oblastech. Nárůst platu po absolvování odborného kurzu nebo školení rozhodně očekává 15,5 % respondentů z Moravy, ale pouhých 4,7 % v Praze. Kariérní postup si slibuje 17,8 % Moravanů, ale jen 9,8 % Pražanů. Opačný poměr panuje v očekávání ohledně plnění úkolů ve stávajícím zaměstnání, kde zlepšení předpokládá 46,4 % respondentů z Moravy a 52,6 % z Prahy.

V očekávání přínosů kurzů a školení jsme zaznamenali výrazný rozdíl mezi Prahou a Moravou. Pražané považují další vzdělávání za nezbytné k tomu, aby si udrželi stávající pozici a dokázali svou práci vykonávat efektivněji, anebo s menším úsilím. Neslibují si od něj konkrétní kariérní nebo finanční výhody. Na Moravě je očekávání růstu mzdy nebo postupu na lepší pozici po absolvování odborných školení výrazně vyšší,“ komentuje výsledky Jan Nehasil, manažer segmentu vzdělávání společnosti LMC, která portál Jobs.cz provozuje.

Finanční příspěvky na vzdělávání dlouhodobě patří mezi trojici nejčastějších benefitů nad rámec mzdy. Zdá se, že v této oblasti panuje nepsaná shoda mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Zaměstnanci mají při výběru kurzů velkou míru svobody, ovšem hlavním přínosem pro ně obvykle není nárůst mzdy nebo povýšení, ale to, že práci zvládnou rychleji a získají tak více volného času. Zároveň tím zvyšují svou cenu na trhu práce,“ dodává Jan Nehasil.

Jste zvyklí se vzdělávat a zvyšovat si tak kvalifikaci?

Řekněte nám o tom názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.