Vyplývá to z průzkumu mezi 25 velkými a středními firmami, který zorganizoval list Hospodářské noviny. Z něj vyplývá, že práce z domova mezi zaměstnanci je velmi oblíbená, zejména mezi rodiči malých dětí. Nejvíce je v Česku využívána pobočkami velkých firem, především z oborů jako jsou IT, telekomunikace, či z finančního sektoru.

Výhodou homeoffice pro zaměstnavatele je, že zvyšuje loajalitu pracovníků k firmě a dává šéfovi do rukou nástroj, díky němuž může spolehlivým lidem dopřát větší volnost.

List dále uvedl, že podle Českého statistického úřadu v česku pracuje z domova přibližně 90 tisíc lidí. To je při počtu zaměstnaných kapka v moři. Záleží na tom, zda charakter práce tuto formu umožňuje, jak je jí vedení nakloněno a také, jak vyhovuje samotnému zaměstnanci.

Většina personalistů, které Hospodářské noviny oslovily, říká, že většina českých firem začíná s testováním práce z domova opatrně. Nejběžnější bývá, že je práce z domova schválena jen na dobu neurčitou a pouze po část týdne.

V Česku je tak homeoffice, jak se práce z domova také označuje, stále spíše vnímána jako něco mimořádného. Hlavním důvodem, který zatím brání většímu rozšíření práce z domova, je podle výstupů z výzkumu a ohlasů firem to, že se šéfové bojí poklesu pracovní výkonnosti. „Práce z domova je náročnější na vedení lidí. Je třeba jasně definovat cíle, výstupy a termíny a také vytvářet příležitosti pro kontakty s ostatními členy týmu,” citoval list Stanislava Hášu, personálního ředitele České pojišťovny.

-pda-