Konferenci zahájil stálý představitel ČR ve Výboru stálých zástupců (COREPER I) Jaroslav Zajíček, který zdůraznil přesvědčení České republiky, že volný tok dat je nezbytnou podmínkou vytvoření jednotného digitálního trhu: „Data jsou základem naší digitální budoucnosti a prosperity a budou řídit naši konkurenceschopnost a ekonomický růst.“ Poukázal také na úsilí členských států vynakládané k budování jednotného digitálního trhu. „Všechny členské státy jsou odhodlané odbourávat regulatorní bariéry a přeměnit 28 národních digitálních trhů v jeden jednotný digitální trh,“ dodal Zajíček.

Ze sdělení Evropské komise s názvem Budování evropské ekonomiky založené na datech vyplývá, že požadavky členských zemí na lokalizaci vzrostly v Evropské unii od roku 2006 o 100 %.

„Potřebujeme evropský právní rámec, který zabrání tvorbě neoprávněných národních požadavků na lokalizaci dat, usnadní přeshraniční datové toky a zajistí notifikaci současných a budoucích restrikcí,“ uvedla členka představenstva SP ČR Milena Jabůrková. Klíčové je také zahrnout digitální kapitoly do moderních obchodních dohod a nastavit pravidla obchodu v digitální oblasti. EU se musí bránit protekcionistickým opatřením ze strany obchodních partnerů, která jsou zaváděná pod nálepkou ochrany dat a soukromí a jejichž zpochybnění bývá velmi obtížné. Členka Evropského parlamentu Dita Charanzová v této souvislosti představila své stanovisko jasně: „Neumím si ve 21. století představit obchodní dohody bez digitálních kapitol. Lokalizační restrikce jsou špatné pro všechny – členské státy, byznys i občany.“

Tématu se intenzivně věnuje také Evropská komise. Ta v lednu letošního roku představila sdělení Budování evropské ekonomiky založené na datech a nyní zvažuje, zda je třeba podniknout další kroky a představit legislativní iniciativu na podporu volného toku dat v EU. Pearse O´Donohue na konferenci zdůraznil, že Komise potřebuje zpětnou vazbu od stakeholderů. Ti se mohou do 26. dubna zapojit do probíhající veřejné konzultace. O´Donohue dodal, že odstranění nucené lokalizace dat by evropské ekonomice přineslo 8 miliard eur ročně.

„Projekt Evropské unie je jedním z nejúspěšnějších ve světové historii. Jedním z důvodů tohoto úspěchu je, že státy nalezly odvahu odložit protekcionistické praktiky a společně vybudovaly vnitřní trh založený na volném pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu. Dnes musíme stejně statečně vnitřní trh nejen chránit, ale rozšířit jej o pátou svobodu – volný tok dat,“ dodala Milena Jabůrková. 

Jana Radová
vedoucí kanceláře v Bruselu a stálá delegátka SP ČR při BusinessEurope

Zdroj: www.spcr.cz