Nezaměstnaní by také mohli najít uplatnění ve velkých podnicích se státní účastí, jako jsou třeba Lesy ČR nebo České dráhy, dodala generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková. Nezaměstnanost je v Ústeckém kraji nejvyšší z celé země, v lednu činila 11,9 procenta. Bez práce tam bylo 68 393 lidí.

Bubeníček uvedl, že rada například projednávala možné mechanismy, jak přivést do kraje peníze z Úřadu práce.

Bavili jsme se i o tom, tak, jak jsme to udělali už v minulém roce, opět využít příspěvkové organizace kraje a organizace, které zřizuje Ústecký kraj. Že by se tam dala zřídit nová pracovní místa,“ řekl Bubeníček.

Bílková dodala, že krokem ke zvýšení zaměstnanosti je také vyhledávání pracovních míst, která v zásadě existují, ale nejsou obsazená, protože pro zaměstnavatele není jejich výkon rentabilní.

To by se dalo řešit zejména u firem, které mají nějakou státní účast, tím, že bychom se domluvili s jejich vedením a oni by tyto práce zajišťovali pomocí našich uchazečů. Mám na mysli například Lesy (Lesy ČR), všechna možná Povodí, například i České dráhy,“ dodala Bílková.

Podle ní by tímto způsobem mohlo po celé zemi přibýt tisíce až desetitisíce pracovních míst. Byla by státem dotována stejně, jako je tomu v soukromém sektoru.

Předseda rady a europoslanec Richard Falbr (ČSSD) dodal, že zvýšení zaměstnanosti v Ústeckém kraji je závislé také na úspěšnosti v jednání s novými investory, například v průmyslové zóně Triangle.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová (ČSSD) podotkla, že nová pracovní místa by měla vznikat především přirozeně, díky rostoucí ekonomice, systém politiky aktivní zaměstnanosti by měl být jen podpůrným prostředkem.

Co podle vás nejvíce pomůže vytvořit nová pracovní místa v Ústeckém kraji?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.