Celkem zbankrotovalo 3692 společností a podnikatelů. V pouhém meziročním srovnání s rokem 2011 se jedná o 46 procentní nárůst. Živnostníci se na firemních bankrotech podíleli 64 procenty, což je ve srovnání s rokem 2011 nárůst o dalších čtrnáct procent. Vyplývá to ze statistik společnosti CCB – Czech Credit Bureau, která finančním institucím vede oficiální registr všech dlužníků.

Vloni nejčastěji bankrotovaly obchodní společnosti, firmy v pohostinství a službách. Na tato odvětví připadlo více než 60 procent všech bankrotů. Nejrychleji se počet bankrotů obchodních společností meziročně zvýšil ve stavebnictví, a to o 17 procent.

„Nejvyšší počet insolvenčních návrhů na tisíc firem byl v Moravskoslezském kraji. V absolutních číslech ho následuje Ústecký a Olomoucký kraj. Pokud srovnáme s rokem 2011, došlo k výraznému zvýšení počtu insolvencí na 1000 firem v Ústeckém, Jihočeském a Karlovarském kraji,“ komentovala vývoj společnost Creditreform.

Mnoho insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh zamítnut z nedostatku majetku firmy nebo odmítnut z formálních důvodů. Řešení úpadku je u právnických osob lze konkurzem nebo reorganizací.

 

Ačkoliv došlo v prosinci loňského roku k poklesu počtu konkurzů jak v meziročním srovnání, tak ve srovnání s listopadem 2012, roční počet konkurzů stále roste.

 

„V roce 2012 byl počet prohlášených konkurzů o 6,8 procenta vyšší než v roce 2011. Celkový počet konkurzů meziročně vzrostl zejména u živnostníků, a to o 12 procent. Podíl živnostníků v konkurzu na celkovém počtu firem v konkurzu loni činil 29 procent,“ upřesnil Creditreform.

 

Co je podle vás nejčastější příčinou krachu živnostníků?

 

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.