V důsledku pracovní neschopnosti pro pracovní úraz bylo denně v práci nepřítomno v průměru 7 377 lidí, tedy o 206 lidí méně než v roce 2009. Zpráva dále říká, že po příznivém roce 2009 loni mírně stoupl počet i četnost pracovních úrazů, a to všech stupňů závažnosti. Statisticky bylo vykázáno 121 smrtelných pracovních úrazů, což je o 16 případů více než předloni. Četnost smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců se meziročně zvýšila o 12 procent. Přibylo jich v zemědělství, lesnictví a rybářství, ve stavebnictví a v dopravě a skladování.

Ročně přibylo o 3 procenta více úrazů

Analýza SÚIP pak tvrdí, že v loňském roce bylo v České republice nově hlášeno celkem 51 678 případů pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu, o tři procenta více než předloni (50 173 případů v roce 2009). Z toho 14 977 pracovních úrazů loni utrpěly ženy. Pracovní úrazy měly v roce 2010 souhrnně za následek 2,692 milionů kalendářních dnů pracovní neschopnosti, o 2,7 procenta méně než předloni (2,767 milionů kalendářních dnů v roce 2009).

Mírný nárůst počtu pojištěnců (o 1,4 procenta) a pracovních úrazů s pracovní neschopností za současného poklesu počtu dnů pracovní neschopnosti kvůli pracovnímu úrazu způsobil pokles průměrné doby trvání jednoho případu. Loni klesla průměrná délka trvání případu pracovní neschopnosti pro pracovní úraz z hodnoty 55,16 na hodnotu 52,10 kalendářních dnů, tj. o 3,06 dne (o 5,5 procenta).

Lidé podceňují rizika

Nejčastější příčinou pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než dny loni bylo „špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“ (78 procent). U smrtelných pracovních úrazů to bylo „používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce včetně jednání bez oprávnění, proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru“ (27 procent). Do vývoje vykazované pracovní úrazovosti se v roce 2010 promítl pokračující technický vývoj, kontrolní činnost inspekce práce a také trend hospodářského oživení v ekonomice země.

-red-