Podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka se již vládní politické strany shodly na způsobu, kterým se bude navyšovat do budoucna věk odchodu do důchodu a na způsobu valorizace důchodů.

Média si všímají i dalších parametrů změn v penzijním systému. Nejčastěji zmiňovanými jsou nastavení systému spoření na penzi a změna v nastavení dnešní možnosti dřívějšího odchodu do důchodu díky dětem. V návrhu penzijní reformy totiž je, že do penze půjdou nově všichni stejně a nebude už záležet na tom, jestli je to muž, nebo žena bez dětí či s dětmi. Co se týká nastavení systému spoření na penzi, existuje mezi vládou a ekonomickými experty rozpor.

Zatímco ekonomičtí experti na penzijní systém radí ministrům, aby netrvali na povinném spoření do penzijních fondů, vláda se zatím přiklání k opaku. Ekonomové doporučují, aby stát vedle veřejného průběhového důchodového pilíře lidi spíše motivoval k dobrovolnému spoření v soukromých fondech, než je nutil k povinnému spoření. Nesoulad panuje také ohledně toho, jak si všiml deník Právo, že návrh Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) k úpravám penzijního systému nepočítá s tím, že povinně naspořené peníze si člověk nebude moct při odchodu do důchodu vybrat najednou, ani že se po vyměření důchodu nebudou moci stát předmětem dědictví.

Přesto je cílem ministra Drábka, aby se nesoulady ohledně takzvané velké penzijní reformy vyřešily do čtvrtka tohoto týdne. Vláda musí změnit podle nálezu Ústavního soudu i výpočet důchodů pro lidi s vysokými příjmy, který byl podle rozhodnutí soudu dosud nevýhodný. Bude proto nutné zvýšit poměr důchodů u lidí s příjmem nad 36 000 korun v průměru ze současných 29 na 33 procent. Agentura ČTK ke zprávě dodala, že lidí s příjmy do 10 900 korun se návrh řešení připravený ministerstvem práce a sociálních věcí nedotkne. U lidí s příjmem od 10 900 až do 36 000 korun oproti současnému stavu poklesne poměr důchodu k platům až o šest procent.

Zápočet ze mzdy ovšem půjde pouze do trojnásobku průměrné mzdy, nad ni už se do důchodu nic započítávat nebude. V souvislosti s tím MPSV počítá se změnou stropů pro odvody na sociální pojištění. V současnosti se platí do šestinásobku průměrné měsíční mzdy, podle návrhu by se měla hranice snížit na trojnásobek průměrné měsíční mzdy.

-pda-