Snížení rozpočtů je zapříčiněno vnitřním zadlužením ministerstva v oblasti IT technologií a e-Governmentu v celkové výši 1,6 miliardy korun, které má být spláceno na úkor rozpočtů bezpečnostních sborů.

Policejní prezident Petr Lessy uvedl, že policie letos hospodaří s rozpočtem 28,4 miliardy korun, což jsou finance nutné “na přežití”. Zbývá tedy jediné řešení, kde se dá ušetřit a to na početních stavech a ministerstvo zcela vážně zvažuje snížení počtu policistů o přibližně 10 000. Zástupci resortu ale varují před tím, že by další úspory mohly doslova paralyzovat činnost policie. Reálně hrozí, že policie přestane postupně vykonávat některé své funkce a vzdálí se od lidí, neboť se zruší služebny v místech, bez ohledu, jaké to bude mít důsledky. A podobná situace je i u hasičů. Vedení sboru sice tvrdí, že škrty ve výši 306 milionů korun dopadnou především do rozpočtu provozních prostředků i investic, ale k tomu, aby byl zachován rozpočtovaný služební příjem hasičů i v roce 2012, budou nutná další opatření jako například dočasné snížení početních stavů o 134 hasičů na změnu trvalou, nenaplnění 70 tabulkových míst občanských pracovníků a nenaplnění 150 tabulkových míst hasičů.

-red-