Dosud se nezabavitelné minimum počítalo jako dvě třetiny součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení na povinného, který se zvyšuje o čtvrtinu za každou vyživovanou osobu. Nově se nezabavitelné minimum bude počítat jako tři čtvrtiny uvedeného součtu zvýšeného o třetinu za každou vyživovanou osobu. Pro ilustraci u dlužníka s jednou vyživovanou osobou půjde o zvýšení ze současných 8 260 na 10 103 korun. Kvůli růstu životního minima se také zvedne částka, nad níž může exekutor provést srážky ze mzdy bez omezení, a to z dnešních 19 824 na 20 724 korun.

Zdroj: SP Info