Řekli to včera v průběhu odpoledního a podvečerního jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity) Jaroslav Hanák, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, a Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).

Vpodvečer bylo jednání tripartity ještě v plném proudu. Kolem 17.00 hodiny bylo projednáno pouze na 60 procent programu. To svědčilo o tom, že jednání byla nejspíše velmi složitá.

Premiér Petr Nečas přišel mezi novináře nezvykle sám. Uvedl, že sociální partneři se zabývali analýzou sociálních služeb, strategií podpory exportu, informací, které se týkají národního plánu reforem, novely občanského zákoníku a také zhodnocením problémů řešení fotovoltaických elektráren. Podle premiéra se účastníci shodli na tom, že problematika obnovitelných zdrojů bude nadále sledována a vyhodnocována.

Sociální partneři kritizují

Předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil se pozastavil nad tím, že si premiér Nečas tiskovou konferenci udělal sám bez účasti dalších dvou sociálních partnerů. Proto i on, spolu s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Jaroslavem Hanákem rovněž předstoupili před novináře, které seznámili se svým náhledem na jednání tripartity.

»První věc, kterou oba sociální partneři zásadně odmítli jako nekvalitní, byla proexportní strategie,« řekl Hanák. Podle Zavadila a Hanáka se nepovedla. Sociální partneři vyzvali premiéra, ministra zahraničních věci a ministra průmyslu a obchodu, aby se nejdříve, po dohodě obou ministrů, vytvořilo jednotné místo ekonomické diplomacie. Teprve poté by se měla tvořit strategie podpory exportu.

Velmi závažnou věcí podle Hanáka je i otázka 38 bodů protikrizových opatření, které kdysi dali dohromady oba sociální partneři s předchozí Fischerovou vládou. »Po diskusi jsme se rozhodli, že to bereme za ‚mrtvý‘ materiál. Není to v programovém prohlášení, takže je materiál z naší strany uzavřen, i když je tam tolik zásadních věcí, které jsou dobré pro blaho země,« zdůraznil Hanák. Uvedl například výstavbu dopravní infrastruktury, bytovou výstavbu, dostavbu JETE atd.

Za vysoce zásadní považují oba sociální partneři, aby premiér Nečas konečně sdělil, jaké je zadání, jaké jsou termíny vypracování a provedení strategie konkurenceschopnosti ČR. Na to odbory a zaměstnavatelé čekají od září a nabízejí svou účast na vypracování této strategie, protože jim nestačí, aby zpracovatelem byla pouze Národní ekonomická rada vlády (NERV). Podle Hanáka jsou podnikatelé a živnostníci ti, kteří vytvářejí hodnoty, a »my to známe určitě lépe než kolegové z NERV«.

Odbory upozorňují na problémy

»Domnívali jsme se, že když se dva silní partneři na něčem dohodnou, bude to vláda brát rozumně a vážně,« dodal k tomu předseda ČMKOS. Zavadil dále upozornil, že v rámci diskuse nad bodem sociálního zabezpečení a sociálních služeb vyplynuly velké problémy. Materiál se zatím otevírá a bude se ještě dále projednávat.

Zavadil rovněž jako další velký problém označil chystanou novelu občanského zákoníku s tím, že jde především o provázanost se Zákoníkem práce. O tom by se mělo dále jednat.

Zdroj: www.halonoviny.cz