Až 20 tisíc kvalifikovaných pracovníků ročně pro IT společnosti, nemocnice nebo stavební firmy. Vláda schválila opatření z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu, jejichž cílem je podpora příchodu kvalifikovaných pracovníků do České republiky.


Cílem ministerstva je usnadnit zaměstnávání odborníků ze třetích zemí, opatření má českým firmám pomoci s nedostatkem zaměstnanců, přispět k ekonomickému růstu a tedy i zvýšit příjem státního rozpočtu.

„Českých firem se pravidelně ptám na to, s čím jim můžeme pomoci. Nejčastější odpovědí je nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Dlouhodobě nám totiž chybí IT odborníci, výzkumní pracovníci, lékaři, zdravotní sestry, zedníci, svářeči a další profese. Tento nedostatek snižuje naši ekonomickou produktivitu a konkurenceschopnost“, říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Proto reagujeme na poptávku našich společností a zvyšujeme kvóty pro nabírání zahraničních zaměstnanců, které budou mít pozitivní dopad na státní rozpočet, posílí náš trh práce, pomohou zvýšit HDP a celkově tak přispějí k ekonomickému růstu České republiky. Pokud zaměstnavatelé využijí celkový navrhovaný objem, můžeme do státní kasy přinést přes 93 milionů korun jen na správních poplatcích.“

V rámci podpory získání kvalifikovaných zaměstnanců ze zahraničífunguje celkem pět vládních programů. Jejich cílem je stabilizovat trh práce napříč různými sektory. Jde o řízenou a výběrovou ekonomickou migraci ze třetích zemí, která respektuje přísná bezpečnostní a integrační hlediska. „Součástí navyšování kvót je i velký důraz na bezpečnost, kterou zajišťujeme ve spolupráci s relevantními bezpečnostními složkami. Všichni pracovníci ze zahraničí tedy prochází pečlivou bezpečnostní kontrolou,“ dodává ministr s tím, že by tato opatření měla přinést navýšení objemu kvalifikovaných pracovníků o 20 tisíc ročně.

Od příštího roku se navýší kvóta v Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec o 1500 žádostí ročně. Jedná se o IT specialisty, vývojáře software, inženýry, lékaře či zdravotní sestry.

V rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec bude přidělena kvóta ve výši 11 000 žádostí o zaměstnanecké karty pro kvalifikované pracovníky z Ukrajiny s dočasnou ochranou v jiných členských státech Evropské unie. Platit bude také pro občany Ukrajiny, kteří mohou v současné době z Ukrajiny legálně vycestovat za prací.

V Programu kvalifikovaný zaměstnanec se také navýší kvóta pro žádosti o zaměstnanecké karty pro kvalifikované pracovníky z Filipín. Celkem půjde o 5 000 ročně. Platit začne od 1. května 2024 s ohledem na kapacitní možnosti zastupitelského úřadu České republiky na Filipínách.

Zároveň se od 1. ledna 2024 obnoví fungování Programu Mimořádné pracovní vízum pro pracovníky v zemědělství, potravinářství a lesnictví, které bylo pozastaveno v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. Zde se kvóta navýší pro žádosti o mimořádná pracovní víza na 2 500 ročně. Nově se kromě občanů Ukrajiny bude tento program vztahovat i na Bosnu a Hercegovinu, Gruzii, Moldavsko a Severní Makedonii.

V souvislosti s tímto programem bude připraveno nové nařízení o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky vybraných zemí, kteří pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví. Nařízení bude platit do 31. prosince 2026.

„Od začátku programu kvalifikovaný zaměstnanec jsme pomohli více než 3000 českým firmám najít potřebné pracovníky. Celkem se jednalo o vydání téměř 70 tisíc zaměstnaneckých karet. Za první půlrok letošního roku šlo nejčastěji o cizince z Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Moldavska, Černé hory, Kazachstánu, Arménie, Gruzie a Severní Makedonie,“ říká vrchní ředitel sekce Evropské unie a zahraničního obchodu David Müller s tím, že celkové statistiky ohledně počtu podaných žádostí a udělených zaměstnaneckých karet eviduje Ministerstvo vnitra.

MPO připravilo navýšení kvót pro zahraniční pracovníky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věci, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Resort na přípravě spolupracoval se zástupci podnikatelské sféry, Svazem průmyslu a obchodu, Hospodářskou komorou a Konfederací zaměstnaneckých a podnikatelských svazů.

Zdroj: www.businessinfo.cz