COVID – NÁJEMNÉ

 • Dotační program pro podnikatele, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, což jim snížilo schopnost platit nájemné.
  Výše podpory na jednoho žadatele bude činit 50 % z celkového nájemného za období celého třetího čtvrtletí 2020 a nebude jako v případě Výzvy č. 1 podmíněna slevou ze strany pronajímatele.
 • Bude zaměřena na vyjmenovaná dotčená odvětví: provozovny stravovacích služeb, hudební kluby, kina, muzea, galerie, veletrhy, tělocvičny, kurty, koupaliště, zoologické zahrady apod.
  Očekávané vyhlášení výzvy: konec října 2020.
 • Více zde https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne–255305/.

COVID – BUS

 • Kompenzace pro zájezdovou (nepravidelnou) dopravu budou vypláceny za sedačku za den a budou kompenzovat ztráty dopravců od březnového začátku nouzového stavu až do konce letošního června.

 • Rozhodné období je březen až červen.

 • Dotace budou rozdělovány podle emisních tříd autobusů a jejich kapacity.

 • Samotná jednotková výše podpory byla odvozena jako cca 7násobek leasingové splátky příslušného typu autobusu a je podmíněna podnikáním v nepravidelné autobusové dopravě v období nouzového stavu.

 • Potřebné informace pro žadatele budou zveřejněny na mdcr.cz příští týden. Zatím informace jen zde: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Zajezdovi-dopravci-dostanou-podporu,-na-program-CO.

COVID – KULTURA

 • Dotace na podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje za zrušené/přesunuté kulturní akce a kontinuální činnosti.

 • Dotace pro fyzické osoby působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti (OSVČ).

 • Dotace se budou proplácet ex-post a maximální výše podpory na jeden podnikající subjekt je 10 milionů korun. Současně budou hrazeny ze 80 % výdaje na nájmy/pronájmy.

  více zde https://www.mpo.cz/kultura

COVID – SPORT

 • cílem programu je podpora podnikatelským subjektům z oblasti sportu, které byly omezeny ve své podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných s účinností od 10. března 2020.

 • oblast podpory A: zaměřeno na podporu podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních soutěží, např. fotbal, hokej. Maximální výše podpory je 12, 5 mil. Kč.

 • oblast podpory B: zaměřené na pořadatele jednorázových sportovních akcí. Maximální výše podpory je 10 mil. Kč.

PŘEHLED PROGRAMŮ, KTERÉ BYLY SCHVÁLENY V MINULOSTI A JE MOŽNÉ JE I NADÁLE VYUŽÍVAT

ZÁRUČNÍ PROGRAM COVID III

Poskytnutí záruk:

 • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců
 • maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč
 • doba ručení max. 3 roky.

Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců.

více zde https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

ZÁRUKA COVID PLUS (EGAP)

Program Covid Plus má velkým zaměstnavatelům pomoci udržet likviditu potřebnou k zachování provozu a případný rozvoj exportních firem. Program poskytuje záruky na úvěry v rozmezí od 5 mil. do 2 mld. Kč a je určený společnostem s minimálně 250 zaměstnanci, u nichž se export podílí alespoň z 20% na celkových tržbách.

Více zde https://eol.egap.cz/Covid

BALÍČEK OPATŘENÍ NA PODPORU EXPORTÉRŮ (EGAP)

 • zavedení tzv. Fast Tracku, tedy přednostní vyřízení žádosti o pojištění pro vývozce, kteří v důsledku světové pandemie koronaviru hledají nové odběratele,

 • výrazně snížené poplatky pro vývozce, kteří budou poptávat pojistné produkty EGAP kryjící nová rizik,

 • zkrácení doby potřebné pro uznání nároku na pojistné plnění (čekací doba) u pojištěných úvěrů ze 6 měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk ze 3 měsíců na 1 měsíc, které pomůže

 • řešit případné cashflow problémy vývozce.

 • více zde https://www.egap.cz/

COVID – UBYTOVÁNÍ

 • je zaměřen na ubytovací zařízení, jimž stát přispěje částkou 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena, tj v době od 14. 3. 2020 – 24. 5. 2020.
 • více zde https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/covid-–-ubytovani-ma-zelenou-stat-prispeje-ubytov

COVID – LÁZNĚ:

 • Účelem dotace je krytí nákladů vzniklých uplatněním slevových voucherů na realizaci ozdravných, preventivních pobytů v lázeňských zařízeních.
 • Pobyty musí být realizovány v době od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.
 • Více zde https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-lazne

Zdroj: www.spcr.cz