Jenže ani nový návrh zatím nesklidil příliš nadšené reakce. A to nejen od politické opozice, ale i od ekonomických expertů. Někteří z nich dokonce vzkázali politikům, že změnami v daňovém systému, které přicházejí v rychlém sledu za sebou, hraje vláda s veřejností podivný ping-pong.

Podle nejnovějšího návrhu daňových změn má od prvního ledna roku 2013 platit sjednocená sazba DPH ve výši 17,5 procenta bez výjimek. V příštím roce by se měl DPH měnit tak, že se zvýší sazba položek, které jsou nyní ve snížené sazbě na 14 procent.

Podle propočtů vládních úředníků by změny měly do státního rozpočtu přinést navíc až 27 miliard korun. Nižší daňový výnos vláda čeká v roce 2013, kdy začne platit jednotná sazba DPH ve výši 17,5 procenta.

Novinkou je i to, že nebudou sníženy odvody na sociální pojištění o 1,8 procentního bodu, jak bylo původně plánováno. Tím se zamezí výpadku příjmů ve výši zhruba 20 miliard korun. Kromě těchto peněz vláda ušetří i na kompenzačních opatřeních, s nimiž se prve počítalo. Sleva na dítě se nebude zvyšovat o 250 korun měsíčně, ale méně. Přesné číslo vláda teprve upřesní.

S hlasováním o zákonech, které souvisejí s důchodovou reformou, navíc vláda spojí hlasování o důvěře. To, co zůstalo z původních obrysů penzijní reformy zachováno, je možnost dobrovolného vyvedení tří procentních bodů ze sazby pojistného na důchodové pojištění do soukromých fondů. Trvá i podmínka přidání dvou procent průměrné mzdy ze svého.

-pda-