Režim Ukrajina cílí především na pracovní pozice v technických profesích, které se nedaří dlouhodobě obsadit občany České republiky. 

Vláda současně odsouhlasila i zavedení Režimu cílené zaměstnanecké migrace pro středně kvalifikované zaměstnance z Mongolska a Filipín. Roční kvóta pro tyto země povoluje přijmout do ČR 1 000 žádostí o zaměstnanecké karty pro občany každého z těchto států. Hlavním garantem je MPO.

Svaz průmyslu a dopravy ČR pomáhá zařazovat firmy do projektu Režim Ukrajina. V případě zájmu o pomoc s vaší žádostí se ozvěte na thejlova@spcr.cz

Zdroj: www.spcr.cz

-lhe-