Smyslem a cílem aktivizačních opatření, která byla zpracována ve vzájemné spolupráci se sociálními partnery, je stanovit okruh konkrétních opatření majících za cíl zvýšení zaměstnanosti. Opatření navazují na koncepční a strategické materiály vlády a jsou provázána s Akčním plánem vlády na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti v ČR,” uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Aktivizační opatření budou realizována prostřednictvím závazného harmonogramu s jasnou odpovědností za splnění konkrétních opatření. V rámci předkládaného materiálu je navrhováno k realizaci 37 opatření a to legislativní i nelegislativní povahy. Zaměřují zejména na následující oblasti:

  • Podpora vytváření pracovních příležitostí;
  • Úprava systému investičních pobídek;
  • Podpora principů sociální ekonomiky;
  • Zvyšování efektivity nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti;
  • Podpora získávání praktických dovedností formou stáží a odborných praxí pro studenty a absolventy;
  • Revize systému rekvalifikací;
  • Důsledné potírání diskriminace a nelegální práce na trhu práce.

Navrhovaná opatření budou financována z Evropských strukturálních fondů a to v rámci současného i budoucího programového období, v určitých případech ze státního rozpočtu.

Důsledná kontrola plnění těchto opatření bude realizována v pravidelných čtvrtletních intervalech. Informace o realizaci jednotlivých opatření bude následně
předkládána poradě ekonomických ministrů, vládě a sociálním partnerům. Součástí informace budou i případná doporučení vládě ve věci dalšího postupu.

 

Myslíte si, že připravovaná opatření zlepší situaci na trhu práce?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-