Podle normy se v roce 2019 bude hodnotit očekávaná délka života lidí narozených mezi roky 1966 a 1995. Pokud by důchod přesahoval čtvrtinu doby jejich života, mohla by budoucí vláda rozhodnout o dalším posunu hranice odchodu do důchodu. Podle dosavadních propočtů by u nejmladších mohla být hranice posunuta nad 68 let. Nové propočty by měly vznikat každých pět let.

První zpráva pro rozhodování by se měla zpracovat na základě dat z roku 2018. Podle ministerského materiálu pro jednání vlády do té doby nelze předpokládat výraznější změny v očekávání vývoje střední délky života. Pravděpodobně tak zpráva ukáže, že důchodový věk pro dosažení v průměru jedné čtvrtiny života ve starobním důchodu by měl být u narozených v roce 1994 stanoven na úrovni okolo 68,6 roku.

„Je proto téměř jisté, že první zpráva bude obsahovat výše zmíněné doporučení pro vládu, aby uložila ministru práce a sociálních věcí předložení novely zákona, která by důchodový věk dále zvýšila až k úrovni výše uvedených 68,6 roku,“ uvádí materiál.

Růst důchodového věku se nyní každoročně zvyšuje u mužů o dva a u žen o čtyři měsíce. Legislativa počítá se sjednocením věku pro odchod do důchodu pro muže a ženy narozené po roce 1971. Pokud parlament bude souhlasit se zavedením hranice důchodového věku v 65 letech, mělo by se to také týkat všech narozených po roce 1971.

Považujete horní hranici 65 let pro odchod do důchodu za únosnou?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-