Je to zajímavá motivace, zejména v regionech s vysokou nezaměstnaností, kde máme hodně lidí bez práce. Prostřednictvím příspěvku bychom mohli motivovat k dojíždění do regionu, kde je pracovních příležitostí více,” uvedl premiér.

Bude nejprve připraven pilotní projekt v gesci ministerstva práce a sociálních věcí. Pokusí se na tento pilotní projekt zajistit prostředky z fondů Evropské unie a pokud by tento pilotní projekt prokázal přínosy pro zlepšení situace na trhu práce, tak bychom toto opatření rozšířili,” řekl Sobotka.

Plán prošel, přestože ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš dopředu avizoval, že s tím nesouhlasí, protože to označil za populismus.

Na poslední chvíli se vláda shodla, že součástí jejího plánu bude i závazek předložit novelu insolvenčního zákona. „Je třeba, aby se ministerstvo spravedlnosti zamyslelo, jak u nás fungují konkurzy, zda u nás není prostor pro působení konkurzních mafií, na které velmi často upozorňuji podnikatelé,” řekl předseda vlády.

Je to materiál, který byl připraven v těsné spolupráci s odbory,” řekl premiér Sobotka o plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti. „Materiál se zaměřuje na posílení rychlosti naší schopnosti čerpat evropské fondy. Budeme se snažit nasměrovat čerpání na prorůstové priority. Obsahuje i důraz na investice s velkým multiplikačním efektem, na investice do dopravní infrastruktury, úpravy a údržby bytových budov,” vysvětlil Sobotka.

Plán počítá s opatřeními na zbytek letošního roku a na příští rok s tím, že některá nabudou účinnosti až v roce 2016. Opatření budou financována především z evropských fondů. Tam, kde to nebude možné, půjde podpora ze státního rozpočtu.

Vláda slibuje i zjednodušení a zkrácení povolovacích procesů při výstavbě infrastruktury potřebné pro nové zahraniční a domácí investice či snížení poplatků za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu v už existujících průmyslových zónách. Všechna povolovací řízení pro stavby by měla být v příštích letech sjednocena do jednoho procesu, během nějž bude vydána EIA.

V oblasti podpory exportu vláda chystá posílení pobídek pro firmy přes agenturu CzechInvest, které budou zaměřeny především na investice s vysokou přidanou hodnotou, exportním potenciálem a vysokým podílem výzkumu a vývoje. Do CzechInvestu by mělo přijít více odborníků a chystá se i obnovení zahraničních kanceláří v některých regionech.

Zjednodušit by se měly podmínky pro pobyt zahraničních zaměstnanců v Česku. Zákonná lhůta pro vyřízení dlouhodobého víza činí v současnosti tři měsíce, pro některé cizince mohou firmy zajistit vyřízení do 30 dnů. „Opět se však nejedná o řešení systémové. Vláda proto navrhne zkrátit zákonnou lhůtu pro vydání dlouhodobého víza nebo pobytu kvalifikovaným cizincům,” píše se v materiálu.

-lhe-