V kategorii ZŠ proběhla tři celostátní kola a z toho posledního, konaného v pátek 29. 4. 2022, vzešel vítězně tým ostravského Wichterlova gymnázia PDV Crew ve složení Petr Němec, David Stryk a Vít Kaděra. Jejich robot sice nedisponoval důmyslnou škálou senzorů a motorů, ale díky pečlivému naprogramování, které provedli členové týmu sami, byl v silné konkurenci ostatních robotů vždy úspěšnější (ve všech jízdách). Členové týmu tak prokázali vynikající schopnost algoritmizace. Tým měl však skvělé předpoklady – jeho členové ve sběru úspěchů pokračují umístěním na medailových pozicích v krajských kolech matematické a fyzikální olympiády. To dokazuje, že robotizace, která je nutným trendem rozvoje průmyslu, vyžaduje, abychom ve školách rozvíjeli matematické talenty, protože rozvoj robotiky je v první řadě aplikací matematiky.

Ve Svazu průmyslu a dopravy nás úspěch Wichterlova gymnázia těší o to více, že s gymnáziem dlouhé roky spolupracujeme, včetně zapojení zástupce ředitele školy Antonína Balnara v expertním týmu Svazu pro vzdělávání.

Vítěznému týmu gratulujeme a věříme, že jeho členové za pár let budou svým talentem pomáhat rozvíjet konkurenceschopnost českého průmyslu.

Více o soutěži:zadánízpráva o vítězi pátečního kolavítězná jízda.

Autor: Petr Holica (SP ČR) s přispěním Lady Stachovcové (Wichterlovo gymnázium)