Poslanci přijali návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti a zákon o inspekci práce, s pozměňovacími návrhy senátu, a bude tak navýšen příspěvek z 10 500  Kč na 12 000 Kč. Tím dojde k narovnání dotace na chráněné pracovní místo s ohledem na zvýšení minimální mzdy.