Po přesunu do Kopřivnice jsme navštívili školící centrum společnosti Brose. Firma Brose do pilotáže duálu přináší své zkušenosti a know.how z Německa a bez takto zodpovědného přístupu zaměstnavatelů, duální vzdlávání bude jen těžko realizovatelné. Žáci zde mají možnost výuky v moderních prostorách firmy pod dohledem zkušených pracovníků, kteří se k jejich vedení přihlásili na dobrovolné bázi.

Poslední položkou programu pak byla návštěva Moravskoslezského inovačního centra a setkaní s ředitelem Pavlem Csankem. Setkání se týkalo aktuálních trendů digitalizace a průmyslu 4.0. Byla domluvena schůzka navazující, na které již začneme řešit konkrétní agendu spolupráce.