Debata se odehrávala na půdorysu tří vzájemně se propojujících témat: moderní průmysl a konec levné ekonomiky, vzdělávání a Evropská unie. V kontextu současné situace na trhu práce v ČR bylo jistě zajímavé vyslechnout si osobní zkušenlosti pana Špicara z odvětví automobilového průmyslu ve vztahu k nutnosti stavět v globálních firmách při vývoji produktů týmy, které jsou diverzifikované z hlediska kultury, věku, pohlaví i pracovních zkušeností.

 

Velký zájem vyvolala otázka vzdělávání, kdy viceprezident Špicar vysvětloval pozice Svazu průmyslu v palčivých tématech typu cut off score nebo maturita z matematiky. Značná část debaty byla věnována Evropské unii, konkrétně přiblížení rozhodovacích mechanismů EU.