Ze statistik České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že letošní schodek bilance na důchodovém účtu je nejhorší minimálně za posledních pět let. Podle propočtů Týdne.cz deficit překonává svou výší dokonce i loňský rok, který byl rekordní. Na penze se v něm od ledna do prosince vydalo o 39,5 miliardy korun více, než se vybralo.

Systém je dle mínění expertů v nerovnováze, která je dána rychlejším přírůstkem důchodů a víceméně stagnujícím počtem těch, kteří do důchodového systému platí. To znamená zaměstnanců a dalších ekonomicky aktivních osob. Údaje ČSSZ dále říkají, že meziročně sice stoupl výběr důchodového pojištění, ale stouply i výdaje. Podle posledních známých dat se pak k 31. březnu zvýšil počet důchodců ve srovnání se stejným datem loňského roku zhruba o 50 tisíc.

-red-

Jak by se měl řešit stále rostoucí schodek na důchodovém účtu?

Řekněte svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.