Průzkum dále ukázal, že 56 procent velkých podniků nad 250 zaměstnanců plánuje v příštím roce mzdy svých zaměstnanců zvýšit. V rámci rozdělení firem do jednotlivých odvětví je nejoptimističtějším oborem zpracovatelský průmysl, ve kterém mzdy v příštím roce zvýší na 36 procent podniků.

Podle prezidenta Hospodářské komory Petra Kužela jde jednoznačně o důkaz toho, že česká ekonomika nezažívá další ze svých strmých pádů.

Na druhou stranu je třeba nezapomínat na drobné podnikatele a ostatní oblasti podnikání, v jejichž případě doufáme ve výraznější oživení na jaře příštího roku, díky čemuž si budou moci i tito podnikatelé dovolit mzdy svých zaměstnanců zvýšit,“ doplnil Kužel.

Kužel nicméně připomněl, že výsledky průzkumu zohledňují vývoj mezd pouze v nominální výši a neberou v potaz růst cenové hladiny, ke kterému v příštím roce pravděpodobně dojde.

Jak se budou vyvíjet reálné mzdy, jaká bude inflace v příštím roce a jak výrazně se na jejím růstu promítnou nedávné devizové intervence, je však velkou otázkou. Česká národní banka (ČNB) například ve své predikci počítá pro příští rok s meziročním přírůstkem spotřebitelských cen o 1,2 procenta, a naplní-li se její intervenční záměr, pak s přírůstkem cen 2,2 procenta, což je například v porovnání s předchozími lety stále jedna z nejnižších hodnot.

Hospodářská komora se kloní k predikcím růstu inflace pro rok 2014 také okolo 1,2 procenta, neboť kromě devizových intervencí je třeba zohledňovat i další faktory, které budou mít na cenovou hladinu vliv, jako je například předpokládaný pokles cen energií nebo pokles cen telefonních služeb,“ doplnil Kužel.

V oborech, jako je stavebnictví nebo služby pro podnikatele, je však situace nejméně optimistická. Ve stavebnictví hodlá mzdy zvyšovat pouze pět procent podniků a v případě služeb necelých devět procent z nich.

Podrobnosti najdete na stránkách Hospodářské komory.

Očekáváte v příštím roce zvýšení, nebo naopak snížení své mzdy?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.