SP ČR je považován za významného regionálního partnera, který se bude aktivně podílet na realizaci činností ve vazbě na definované cíle a opatření KAP ÚK. V návaznosti na žádoucí potřebu propojení odborného vzdělávání se světem práce se mezi ně zařadily například exkurze, které budou tematicky zapracovány přímo jako učivo do výuky či větší míra zapojení odborníků z praxe.

Finální podobu KAP ÚK musí ještě schválit Regionální stálá konference Ústeckého kraje.

-rs-