Časopis uvedl, že nejčastěji jde o uchazeče o zaměstnání v Moravskoslezském kraji a v kraji Ústeckém. “V průběhu celého loňského roku bylo na veřejnou službu zařazeno 16 tisíc osob, plán pro letošek počítá s cílovým stavem 50 tisíc lidí,” citoval magazín ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka.

Sjednávání smluv s organizátory veřejné služby provádí krajské pobočky Úřadu práce ČR, komunikace s uchazeči je v kompetenci kontaktních pracovišť ÚP ČR. Ta také zajišťují zdravotní prohlídky uchazečů a sjednávají smlouvu o výkonu veřejné služby. Organizátoři veřejné služby pak plánují výkon veřejné služby u lidí, kteří k nim byli delegováni a zajišťují kromě ochranných a pracovních pomůcek také proškolení BOZP.

Veřejná služba je podle ministra práce a sociálních věcí jedním z podstatných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jde o aktivizační a motivační opatření, které směřuje k obnovování či získání pracovních návyků u osob, které tyto návyky ztratily nebo u nichž hrozí jejich ztráta, která by mohla vést až k sociálnímu vyloučení. Veřejná služba je podle MPSV nabízena primárně uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadů práce vedeni nepřetržitě déle než jeden rok, byli v posledním tříletém období vedeni v evidenci ÚP v součtu déle než rok a těm, u nichž existuje důvodné podezření na výkon nelegální práce či účelovou evidenci.

Nejvíce zařazených uchazečů do služby (8744) bylo letos z kategorie osob, které jsou na ÚP evidovány více než dva roky.

-pda-