V současné době každá třetí osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) provozuje svoji samostatnou výdělečnou činnosti jako vedlejší zdroj příjmů. Hlavní činností je v jejich případě zaměstnání. Především při platbě povinného pojistného (sociálního a zdravotního pojištění) to přináší výhody:

Při placení sociálního ani zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Sociální a zdravotní pojištění se vypočte dle skutečně dosaženého zisku.

Protože zaměstnanec, který si samostatnou výdělečnou činností pouze přivydělává, odvádí sociální pojištění standardně ze svého příjmu ze zaměstnání, tak je u vedlejší činnosti zvýhodněn a do limitu se sociální pojištění vůbec neplatí.

Za celý letošní rok činí u vedlejší činnosti limit 62 121 korun. Jedná se o rozdíl mezi příjmy a výdaji, tato částka se poměrně snižuje dle počtu měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti během roku.

Výdajové paušály jsou pro OSVČ díky své jednoduchosti, srozumitelnosti, přehlednosti výhodné, pro řadu OSVČ jsou vyšší než skutečné výdaje, jejich obliba tak stoupala. Výdajové paušály zůstaly i pro letošní rok na stejné úrovni jako vloni, přesto jsou pro mnohé OSVČ méně výhodné. Výdajové paušály se pohybují od 30 % po 80 %. Jaké výdajové paušály mohou využít jednotlivé OSVČ?

80 % – příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmy z řemeslných živnostní

60 % – příjmy z ostatních živností

40 % – například příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním

30 % – příjmy z pronájmu zařazeného v obchodním majetku a příjmy z pronájmu (§ 9 zákona o dani z příjmu)

Využití 30% a 40% výdajového paušálu je však omezeno, neboť 40% výdajovým paušálem je možné uplatnit výdaje nejvýše do částky 800 tisíc korun a 30% výdajovým paušálem nejvíce do částky 600 tisíc korun.

OSVČ, které využijí výdaje výdajovým paušálem, nemohou uplatnit daňovou slevu na manželku bez vlastních příjmů a daňové zvýhodnění na děti. Některé OSVČ na hlavní činnost tak musely raději přejít na daňovou evidenci. OSVČ na vedlejší činnost však nadále využijí výhod výdajového paušálu a slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti za rok 2013 v daňovém přiznání uplatní. Proč?

Budou mít totiž součet základu daně ze závislé činnosti (ze zaměstnání) vyšší než 50 procent celkového základu daně. Proto mohou OSVČ na vedlejší činnost využít výhodné výdajové paušály a přitom uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti.

Máte nějaké zkušenosti s výdajovými paušály?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.