Za prioritu přitom lidé považují penzijní reformu a reformu zdravotnictví. Lidé si také přejí, aby kabinet uskutečnil protikorupční opatření, a podporu mají i plánované kroky nového policejního prezidenta.

Reformní úsilí vlády rozjezdem všech potřebných změn by mělo v tomto volebním období podle 66,5 procenta dotázaných dojít naplnění. Nejvíce lidí – téměř 18 procent – považuje za nejdůležitější reformu penzijního systému, dalších 15,3 procenta lidí označilo za nejpodstatnější změny ve zdravotnictví. Reforma sociálního systému je nejdůležitější pro téměř deset procent (9,7 %) populace ČR a 6,5 procenta lidí si myslí, že prioritu by měla dostat reforma školství. 4,1 procenta dotázaných považuje za nejdůležitější daňové změny.

Z výzkumu dále vyplývá, že veřejnost je příznivě nakloněna protikorupčním snahám kabinetu. Účinná protikorupční opatření totiž podporuje 74,4 procenta respondentů. Zprůhlednění systému veřejných zakázek je klíčové pro téměř 29 procent populace.

-pda-