Sociální dialog

VEBA Broumov si vychovává své budoucí zaměstnance

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

VEBA Broumov si vychovává své budoucí zaměstnance

VEBA už dnes není pouze předním výrobcem tkanin a jednou z největších textilních firem v Česku. Zaměřuje se na zlepšování a kultivaci podnikatelského prostředí v regionu Broumovska a už několik let se aktivně věnuje podpoře technického školství.

VEBA je po zaměstnavatelské stránce dominantní firmou v periferních regionech Broumovska a Policka. Pracuje zde 1 257 zaměstnanců a očekávané tržby v tomto roce převyšují dvě miliardy korun. Firma nabízí řadu pracovních příležitostí. Na druhé straně ale potřebuje kvalifikované pracovníky, a tak usiluje o vzkříšení středního textilního školství v regionu. Personální ředitel společnosti, pan Jiří Myšák je hnacím motorem těchto snah.

Nový učební obor „výrobce textilií"

Jaké jsou konkrétní příklady spolupráce firmy se školami v regionu? Se Střední průmyslovou školou v Hronově se VEBA dohodla na otevření nového učebního oboru „výrobce textilií". Obor se otevřel 1. září a už teď je o něj velký zájem. Tímto ale spolupráce se SPŠ v Hronově nekončí. "Společně už plánujeme nový, tentokrát maturitní obor," uvedl ředitel SPŠ Josef Matyáš: "Jednalo by se o unikátní obor nabízející střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru nových technologií – textilie nejen pro textilní, ale i pro automobilový průmysl, stavebnictví, zdravotnictví a další netextilní odvětví." V současné době je po těchto profesích velká poptávka a podle Jiřího Myšáka je v tomto oboru budoucnost.

Spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci a Gymnáziem Broumov

V souladu se společnými plány SPŠ Hronov a Veby Broumov byla zahájena jednání o spolupráci s Fakultou textilní Technické univerzity Liberec, která jako jediná vysoká škola připravuje vzdělané odborníky v textilním oboru. „Se školou jsme mimo jiné dohodli témata diplomových a bakalářských prací, užitečných pro naši firmu. Zaměstnanci a. s. VEBA jsou konzultanty těchto prací", říká Jiří Myšák. Možná tu tak vzniká jedinečná příležitost, jak začít budovat systém spolupráce střední školy, vysoké školy a sociálního partnera – firmy VEBA Broumov. A vzápětí dodává: "Doufám, že se nám podaří zabránit odlivu mladých lidí z Broumovska a že práce ve Vebě bude i pro mladé lidi atraktivní pracovní příležitostí".

Základem spolupráce s Gymnáziem Broumov jsou pravidelně se opakující akce pro studenty gymnázia – hromadné návštěvy studentů druhých ročníků a individualizované návštěvy studentů třetích a čtvrtých ročníků. Pokud by z individualizovaných návštěv studentů vzešli potencionální zájemci o práci ve Vebě, navrhne firma možnosti spolupráce, například studentské brigády, náměty na seminární a maturitní práce, případně stipendijní podporu během vysokoškolského studia.

Toto jsou modelové příklady toho, jak lze rozvíjet vzdělávání a jeho pracovní uplatnění v regionu. VEBA je dobrým příkladem pro další firmy, které se také potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, že tuto nelehkou situaci v českém průmyslu lze změnit!

-lhe-

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?