Zaměstnávání odsouzených je pro firmy výhodné především z důvodu nízkých nákladů na odměny odsouzených, hodinová sazba činí 85 korun za hodinu plus DPH, v této sazbě jsou již zahrnuty odvody. Pracovní činnost odsouzených lze flexibilně přizpůsobit požadavkům zaměstnavatele např. v závislosti na objemu zakázek. V případě neodpracování všech směn se odsouzeným plat úměrně krátí. Vhodnou prací pro odsouzené jsou jednoduché manuální činnosti, např. kompletační práce, čištění výrobků, balení zboží apod.0

V případě zájmu o bližší informace se obraťte na jhlavackova@spcr.cz. Svaz průmyslu v minulosti navázal aktivní spolupráci s GŘ Vězeňské služby ČR při organizování workshopů na téma „Zaměstnávání vězňů a jejich vstup na trh práce“ přímo na půdě věznic.

Zdroj: SP info