Podle stavebního experta Filipa Bušiny jsou sice pro firmy důležité znalosti, zkušenosti nebo produktivita uchazečů o zaměstnání, nicméně klíčovým kritériem při výběru je míra flexibility potenciálního zaměstnance. Vyplývá to z výzkumu více než dvou set stavebních společností.

Využívat služby personalisty nebo personálního ředitele není v českých stavebních firmách pravidlem. V malých firmách o přijetí či nepřijetí nového zaměstnance rozhoduje ve většině případů ředitel nebo jednatel společnosti (v 59 % případů). Naopak ředitelé velkých realizačních firem se na personalisty, kteří jsou součástí jejich organizace, obracejí častěji.

O více než třetině nových zaměstnanců ale chtějí rozhodovat sami. Ještě méně častým jevem je fakt, že personální agendu společnosti má na starosti externí personální firma (7 % velkých firem, 9 % středních a 5 % malých společností).

Nejčastější náplní práce jednotlivých personalistů je především koordinace a vedení příslušné personální dokumentace. To potvrzuje 91 % stavebních firem.

Mezi další klíčové činnosti patří podle téměř tří čtvrtin (71 %) společností bezpečnost a hygiena práce. Nejméně se personalisté zabývají organizováním a koordinací činností manažerů v rámci svěřeného celku organizace.

Odpovědi firem se ale lišily především v závislosti na jejich velikosti. Zatímco v malých firmách se personalisté hned po vedení personální dokumentace věnují zejména bezpečnosti práce (83 %) a pracovní hygieně, ve velkých mají na starosti také nábory, školení a odměňování zaměstnanců, nebo i spolupráci s ostatními odděleními společnosti,“ upozornil Bušina.

Pokud jde o hledání nových zaměstnanců, neváhá polovina společností (53 %) navázat spolupráci s příslušným úřadem práce. Celkově pouze necelá desetina firem využívá agenturní zaměstnance, a to především na sezónní práce. Největší zkušenost s nimi mají velké společnosti, jejich uplatnění potvrdila téměř třetina firem (31 %).

Tito pracovníci představují v poměru k celkovému počtu zaměstnanců necelou desetinu personálního obsazení firem (9 %).

Z výzkumu podle Bušiny vyplynula také další zajímavá skutečnost. „Až pětina společností si jde pro kvalitní pracovní sílu ke konkurenci. Z velkých společností tuto praxi potvrzuje dokonce každý třetí personalista (31 %),“ uvedl.

Podle ředitelů stavebních společností i personalistů je důležitá kvalita práce, kterou zaměstnanec odvádí, jeho odborná způsobilost i produktivita. Ale to, co je klíčové při výběru vhodného kandidáta, je flexibilita uchazeče, tedy zda uchazeč o zaměstnání dokáže propojit osobní a pracovní cíle, jestli je ochotný se podle představ společnosti přizpůsobovat, vzdělávat a zdokonalovat.

Odpovídají výsledky výzkumu vašim vlastním zkušenostem se stavebními firmami?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.