Podle médií a zpravodajských agentur má být klíčovým podkladem této strategie materiál zhotovený Národní ekonomickou radou vlády (NERV). Podle ministra Martina Kocourka NERV doporučuje rozvoj dopravní a telekomunikační infrastruktury, revizi systému hodnocení a financování výzkumu a podporu spolupráce firem a výzkumných organizací.

Rozhodnutí o tom, kudy dál vést českou ekonomiku, by mělo padnout do poloviny letošního roku. Kocourek věří, že cestovní mapu strategie, tedy odpovědnost jednotlivých resortů za konkrétní kroky, bude vláda schvalovat ve druhé polovině roku.

Agentura ČTK v této souvislosti uvedla, že jedním z nejdůležitějších pilířů, který je v ČR zatím nejméně konkurenceschopný, je státní správa a její efektivita. V oblasti inovací chce vláda podle Kocourka přijít s vytvořením takzvaného „seed fondu“, který by zajistil větší dostupnost peněz pro začínající podnikatele.

Zástupci NERV také prezentovali doporučení pro zkvalitňování podnikání a inovací. Experti ale doporučují dostavět silniční a železniční síť a napojit je na zahraniční dopravní sítě, budovat regionální letiště. Stejně tak má pokračovat rozvoj moderní telekomunikační infrastruktury s napojením na satelitní služby, nutné je zrychlit digitalizaci informačních služeb. Z hlediska institucí je podle NERV podstatné například zefektivnit celnice a nastavit rychlejší procesy odbavování zboží.

Ke zlepšení inovací v České republice je podle NERV nutné například revidovat systém hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve výzkumných organizacích a vytvořit na to navazující předpis rozdělování institucionálních prostředků na tyto činnosti. Potřeba je také zlepšit právní rámec pro spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a firmami nebo podpořit nabídku programů vysokých škol a celoživotního vzdělávání v oblasti inovativního „podnikatelství“.

-pda-