Z EU na výstavbu přijde dotace ve výši 5,2 miliardy korun. Centrum má provádět výzkumy v oblasti biomedicíny a pokročilých materiálech a technologiích.

CEITEC je druhým největším projektem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Vědecké centrum v Brně bude vybaveno nejmodernějšími laboratořemi o celkové rozloze 25 tisíc m2 a přístroji, jež bude ke své práci využívat na 600 vědců nejen z České republiky.

Vědci zde budou zkoumat lidské i zvířecí molekuly a buňky a stejně tak objekty neživé přírody. Počítá se s tím, že v budoucnosti budou v Brně vznikat například mikroskopičtí roboti, rychlejší vysokokapacitní paměťová zařízení nebo samočisticí nátěry. Do výzkumných projektů centra by se mělo zapojit až 1 200 studentů. Kromě posílení české vědy ve světě a nabídky nových pracovních míst je výstavba centra ceněna i za přínos pro regionální rozvoj.

-red-